Het verhaal van de geboorte van God Zeus

08 mei 2023

Zeus behoort tot de derde generatie goden die de tweede generatie titanen heeft overwonnen. De vader van Zeus, de titaan Kronos, was voorspeld dat hij gedoemd was om door zijn eigen zoon ten val te worden gebracht. Dus slikte hij telkens het pasgeboren kind van zijn vrouw Rhea in om te voorkomen dat hij door zijn eigen kinderen ten val zou worden gebracht. Als je je afvraagt Wie is Zeus, lees dan het gedetailleerde verhaal op onze website.

God Zeus

Uiteindelijk besloot Rhea haar man te bedriegen en baarde in het geheim een ander kind, Zeus. Verschillende versies van de mythe verwijzen naar Kreta of Phrygia als zijn geboorteplaats. In plaats van de baby aan Kronos te geven, liet ze hem een in een doek gewikkelde steen inslikken. Volgens de legende lachte Zeus zeven dagen lang na de geboorte, zodat het getal zeven als heilig wordt beschouwd.

Volgens de Kretenzische mythologie werd Zeus aan Kouretes en Koribant gegeven, die hem opvoedden met de melk van de geit Amartya. Op Kreta werd hij ook gevoed met bijenhoning. Volgens een andere versie werd hij gevoed door geiten. Volgens de legende werd de grot bewaakt door wachters, en als de kleine Zeus huilde, sloegen ze met speren op hun schilden zodat Kronos zijn geschreeuw niet zou horen.

Waar kan ik Zeus vandaag vinden?

Zeus is een van de beroemdste goden uit de oude Griekse mythologie. Hij was de heerser van de hemel en donderaar, en de vader van alle goden en mensen. Vandaag de dag blijft Zeus een belangrijk symbool van de cultuur, en zijn beeltenis is te zien op verschillende voorwerpen.

Allereerst is Zeus afgebeeld op vele kunstwerken: beelden, schilderijen en gravures. Een van de beroemdste afbeeldingen van Zeus is het 12 meter hoge beeld in Olympia, dat rond 435 v. Chr. werd gemaakt. Andere voorbeelden zijn schilderingen op Atheense tegelfragmenten of plaatfiguren.

In het algemeen is Zeus niet alleen een personage uit de oude Griekse mythologie, maar ook een symbool van cultuur en literatuur. Zijn afbeelding is te zien op alles, van antieke beelden tot commercieel succesvolle bedrijven. Hoe je deze god ook kent – via mythen of kunstwerken – hij blijft een belangrijk figuur voor de wereldcultuur.

Daarnaast wordt de naam Zeus cultureel vaak gebruikt als symbool van kracht en macht. Zijn beeld komt voor in allerlei literatuur, van de poëzie van Homerus tot het moderne fantasiegenre. Verschillende commercieel succesvolle bedrijven (Zeus Technology Partners) dragen ook zijn naam, wat deze oude god verbindt met innovatie en technologie.

Ten slotte is Zeus een van de belangrijkste figuren in de oude Griekse mythen die nog steeds voortleven. Zijn verhalen vertellen over zijn gevechten met zijn broergoden, zijn liefdeservaringen en zijn heerschappij op de berg Olympus. Vandaag de dag blijven deze mythen schrijvers en kunstenaars inspireren.

Aan welke attributen herkent men Zeus?

Zeus heeft talrijke attributen. Elk daarvan was een belangrijk onderdeel van het totaalbeeld. De belangrijkste associatie met Zeus is het attribuut van de bliksem als wapen van de god.

Andere symboliek:

  1. De adelaar, geassocieerd met Zeus, wordt beschouwd als een van de belangrijkste symbolen van macht.
  2. Het schild van Zeus is een symbool van zijn woede en razernij.
  3. De strijdwagen getrokken door een adelaar.
  4. De aegis (mantel).
  5. Een scepter.
  6. Een hamer of moker.

Een bliksemschicht is een tweesnijdend volwaardig wapen met een gevorkte of gevorkte punt. Oude bliksemschichten werden afgebeeld met een bundel pijlen of een als een speer opgeheven zigzag pijl.

Later werden bliksemschichten afgebeeld als tongen van vlammen. Dit symboliseerde de vernietigende vlam van een hartstochtelijke vloek. De bliksem gaf de heer van Olympus drie eenogige cyclopische reuzen om hem uit Tartarus te bevrijden.

De Aegis was een mantel gemaakt van de huid van een geit (mogelijk Amalthea) die beschermende eigenschappen had. De donderaar versierde er zijn slagschilden mee om zijn vijanden af te weren.

Sommigen suggereren ook dat de aegis het schild van Zeus was, gesmeed door Hephaestus. Wanneer dit schild wordt geschud, klinkt er een donderend gebrul en zouden alle wezens in paniek op de vlucht slaan.

De krijgsgodin Athena leende deze eigenschap vaak van haar vader. Zij bevestigde aan haar aegis het hoofd van de Gorgon Medusa, haar geschonken door Perseus. Een van de epen van Zeus is de Aegios.

 

Lees hier onze andere artikelen op Kerstmarkt.com.